{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Onze ambities

Continue wetenschappelijke vorming

Wij bieden continue wetenschappelijke vorming aan de Vlaamse neurologen binnen een internationale geest van snel ontwikkelende inzichten en behandelingsmogelijkheden.

Twee keer per jaar organiseren we geaccrediteerde vormingsdagen met buitenlandse experts en Vlaamse autoriteiten met internationale reputatie.

We faciliteren werkgroepen over subdisciplines waar experten elkaar ontmoeten en vormingen kunnen organiseren.

Professioneel overleg

Wij bieden de mogelijkheid tot professioneel overleg via ons online kennisnetwerk. Hier kunnen neurologen en experts elkaar ontmoeten in een beveiligde omgeving en hun interessante casuïstiek, concrete patiëntgerichte vragen en boeiende inzichten met elkaar delen.

Forum voor Vlaamse neurologen

Wij creëren een forum waar Vlaamse neurologen elkaar op een vriendschappelijke manier ontmoeten. Enerzijds zorgen wij voor een aangename omkadering voor de vormingsdagen. Anderzijds brengen wij arts-specialisten in opleiding en hun toekomstige collega’s met elkaar in contact via onze overzichtelijke vacature databank.

Verdedigen van beroepsbelangen

Wij verdedigen de beroepsbelangen van de Vlaamse neurologen, waarbij wij uit onze talrijke contacten de mening van de Vlaamse neurologen via onze vertegenwoordiger in de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Neurologie tot bij de beleidsmakers brengen.

Maak kennis met de raad van bestuur

Picture
Dr. L. Vanopdenbosch

Voorzitter

AZ Sint Jan Brugge

Picture
Dr. B. Willekens

Ondervoorzitter

UZA Antwerpen

Picture
Dr. F. Clement

Penningmeester

AZ Delta Roeselare

Picture
Dr. A. Boogers

Secretaris

UZA Antwerpen

Picture
Prof. Dr. P. Santens

Wetenschappelijk secretaris

UZ Gent

Picture
Dr. C. Swinnen

Bestuurslid

AZ Mol

Onze dochtervereniging Werkgroep Bewegingsstoornissen

De Vlaamse Werkgroep Bewegingsstoornissen werkt onder de koepel van de VVN en is geaffilieerd met de Movement Disorder Society. De werkgroep telt 8 bestuursleden met een bijzondere interesse en expertise in het veld van de bewegingsstoornissen. Het doel is een aanspreekpunt te zijn voor initiatieven in het brede domein van de bewegingsstoornissen. In een jaarlijkse vergadering, die telkens georganiseerd wordt in een van de vier universitaire centra,  worden bijzondere videocasussen voorgesteld en bediscussieerd op een informele en interactieve wijze.

De leden van de werkgroep zijn:
- Wim Vandenberghe (voorzitter)
- Patrick Santens (secretaris)
- Patrick Cras
- Anja Flamez
- Bruno Bergmans
- Philippe Bourgeois
- Anne-Catherine Vijverman
- Chris Van Der Linden

Intense samenwerking met vzw Babinski

Babinski is een vereniging van arts-specialisten in opleiding Neurologie en pas afgestudeerde neurologen in Vlaanderen. Het voornaamste doel van deze vereniging is het ondersteunen van jonge neurologen, het voorzien van opleidingsactiviteiten, en het stimuleren van interuniversitaire contacten. De VVN ondersteunt deze geëngageerde vereniging zowel inhoudelijke als logistiek waar mogelijk, en geeft zo onze toekomstige neurologen een duwtje in de rug.

Bezoek de website
Team

Onze relatie met de beroepsvereniging

De VVN onderhoudt een nauwe samenwerking met het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten. Als Vlaamse Vereniging voor Neurologie vangen wij heel wat bedenkingen en bekommernissen op van onze leden. Via onze vertegenwoordiger in het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten proberen wij die tot bij de beleidsmakers te brengen en helpen wij bouwen aan een hoopvolle toekomst voor de neurologen.

Statuten en andere officiële documenten

Hoe kunnen we u helpen?

Laat uw contactgegevens en bericht achter. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

verplicht
verplicht
optioneel
verplicht