{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nog geen lid? Vraag een lidmaatschap aan.

verplicht
verplicht
verplicht
verplicht
verplicht
optioneel
optioneel
verplicht
verplicht
verplicht
verplicht
verplicht
verplicht
optioneel
optioneel
optioneel

Ik wil mijn lidmaatschap verlengen

Aanmelden

  • Toegang tot onze symposia en bijeenkomsten
  • Toegang tot online kennisnetwerk
  • Voor arts-specialisten in opleiding tot neuroloog: gratis toegang tot Babinski congressen

Wat kost een lidmaatschap

  • Gevestigd specialist: € 120 met tijdschrift
    Specialist in opleiding: € 60 met tijdschrift
  • Senior lid : gratis 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website behoort toe aan de Vlaamse Vereniging voor Neurologie vzw
ondernemingsnummer:877.494.365.
Dascottelei 78 – 2100 Deurne
Tel:0468/309334
email:secretariaat@vlaamseneurologen.be
http://www.vlaamseneurologen.be
 

We richten ons vooral naar  neurologen, neuropsychiaters, neurochirurgen, assistenten neurologie, neurochirurgie.

Wet op de privacy:
Persoonlijke gegevens in verband met de bezoekers van deze website, in het bijzonder hun identiteit, worden gerespecteerd, informatie wordt niet  verkocht of medegedeeld aan derden. De ontwikkelaars  van deze site houden zich aan de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De auteursrechten inzake de website van de Vlaamse Vereniging voor Neurologie  vzw en inzake informatie die via de website worden verdeeld, horen toe aan de Vlaamse Vereniging voor Neurologie  vzw – Dascottelei 78 – 2100 Deurne

Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden.

Algemene voorwaarden:
De algemene  voorwaarden zijn van toepassing op de  diensten geleverd door de Vlaamse Vereniging voor Neurologie, enkel de leden en deelnemers aan congrressen  kunnen hiervan  genieten.

Lidgelden en bijdragen voor deelname aan wetenschappelijke vergaderingen:
De lidmaatschapsbijdragen en de bedragen voor de wetenschappelijke vergaderingen  staan ter beschikking op de website en worden in het begin van het jaar en bij wetenschappelijke vergadering naar de leden per mail en naar de leden zonder email per post toegestuurd.

Inschrijvingen (lidgelden en of deelname aan wetenschappelijke vergaderingen) zijn  definitief na betaling van het juiste bedrag.

Een factuur kan worden opgestuurd als men er daadwerkelijk om vraagt.

Bij inschrijving van meerdere personen moet de deelnemerslijst worden meegedeeld.

De lidmaatschapsbijdragen en bijdragen voor wetenschappelijke vergadering worden goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering.

De bedragen kunnen zowel via de website van de Vlaamse Vereniging voor Neurologie als via bankoverschrijving betaald  worden.

Annulering en betaling:
Elk lid of deelnemer aan congressen heeft het recht om van zijn inschrijving af te zien via volgende voorwaarden:
Op meer dan 15 dagen voorafgaand aan een evenement zonder kosten.
Indien minder dan 15 dagen kan er terugbetaling gevraagd worden indien men via mail of per post een aanvraag indient met de vermelding van de reden van afwezigheid.

Vrijstelling van aansprakelijkheid/overmacht:
De Vlaamse Vereniging voor Neurologie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of annuleringen op het laatste ogenblik van wetenschappelijke activiteiten die zij zelf organiseert of waarvan de Vlaamse Vereniging voor Neurologie de deelname eraan organiseert, bevordert, aanmoedigt en/of ondersteunt, noch voor de afwezigheid van een of meer sprekers, noch voor enig ander geval van overmacht en behoudt zich het recht voor de activiteit te annuleren als er onvoldoende deelnemers zijn of in geval van overmacht, zoals oa  aanslagen,  staking, oorlog, oproer, overstroming, brand, vorst, transportproblemen of andere problemen dat het nakomen van de verplichtingen van de Vlaamse Vereniging voor Neurologie verhindert of bemoeilijkt.
Terugbetalingen worden uitgevoerd indien men er daadwerkelijk om vraagt
 

Deelname aan wetenschappelijke activiteiten:
Elke deelnemer die een handtekening heeft geplaatst  op de voorziene lijst die ter beschikking ligt aan het onthaal wordt automatisch doorgegeven aan het riziv voor accreditering.

De deelnemerslijst (naam en voornaam) ligt ter beschikking aan het onthaal, andere persoonsgegevens worden niet kenbaar gemaakt aan derden.

Hoe kunnen we u helpen?

Laat uw contactgegevens en bericht achter. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

verplicht
verplicht
optioneel
verplicht